אתר זה עושה שימוש בעוגיות שהכרחיות להפעלתו. אנו משתמשים בעוגיות נוספות לתמיכה במאפיינים אופציונליים של האתר או כדי לאסוף נתונים סטטיסטים אנונימית למטרת שיפור אתר זה. מידע נוסף

מדיניות פרטיות

מדטרוניק מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר. מדיניות פרטיות זו מפרטת את מדיניות הפרטיות של מדטרוניק.

האמור במדיניות הפרטיות מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

מי היא מדטרוניק?

מדטרוניק הוא השם שאנו משתמשים בו לכלל העסקים שלנו לרבות Medtronic, Inc., תאגיד שבסיסו בארצות הברית וכל אחת מהחברות שיש לתאגיד הנ"ל שליטה בהן. כאשר אנו משתמשים במילים "אנחנו" או "שלנו", אנו מתכוונים ל"מדטרוניק".

מתי מדיניות הפרטיות חלה?

מדיניות הפרטיות חלה על הגולשים באתר האינטרנט שלנו בישראל, שכתובתו: [להשלמה] ("האתר"). כשאנו משתמשים במילים "את/ה" או "שלך" במדיניות פרטיות זו, אנו מתכוונים לגולש באתר.

מה קורה במקרה שבו חל שינוי בעקרונות הפרטיות?

אם נחליט לערוך שינויים במדיניות הפרטיות, תמיד תוכלו למצוא את העותק העדכני ביותר של מדיניות הפרטיות באתר, או ליצור עמנו קשר בכתובת המופיעה מטה.

מדטרוניק שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמשים, את תנאי השימוש.

איזה מידע אנו אוספים?

חלק מהשירותים הניתנים (ו/או אשר יינתנו בעתיד) באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה ו/או במסגרת עדכון פרטיך (כפי שיעשה מעת לעת) תידרש למסור מידע אישי, דוגמת שם, כתובת, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש.

הנך מתחייב למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים אודותיך, כפי שמתבקש בטופס הרישום באתר. הנך מתחייב לעדכן את החברה במקרה של שינויים בכל פרט שמסרת לחברה. הנך אחראי באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמה ומתחייב להודיע לחברה באופן מידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמה שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת.

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה ו/או בעת עדכון פרטיך (כפי שיעשה מעת לעת), יישמרו במאגר המידע של מדטרוניק. אינך נדרש על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכל להשתמש בשירותים הטעונים הרשמה

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע אודותיך לדוגמה: מוצרים ושירותים אשר הבעת עניין בהם, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית, מיקום גיאוגרפי (Geo-location), סוג הדפדפן בו הנך עושה שימוש, סוג מכשיר הקצה בו הנך משתמש (לרבות סוג מערכת ההפעלה במכשיר), מספר זיהוי של מכשיר הקצה (Device ID), ועוד. מדטרוניק תשמור את המידע אשר יצטבר אודותיך כאמור במאגריה.

מה אנו עושים עם המידע שאנו אוספים?

השימוש במידע ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת בהתאם למטרות המפורטות:

 • אספקת תכנים ושירותים ולהתאמתם, מקום שניתן, להעדפותיך האישיות, מיקומך, ותחומי העניין שלך.
 • תפעולו התקין ופיתוחו של האתר וכן שיפור האתר והשירותים הניתנים בו ולשימושים סטטיסטיים שונים.
 • כדי להתאים מודעות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתר ובאתרים אחרים לתחומי העניין שלך ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או למקום מגוריך.
 • ליצירת קשר אתך (במקרה הצורך).
 • לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע אשר יימסר לצדדים שלישיים כאמור זה לא יזהה אותך אישית.
 •  לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר.

האם מדטרוניק משתפת מידע אודותיך עם צדדים שלישיים?

מדטרוניק אינה מעבירה מידע אודותיך לצדדים שלישיים, אלא במקרים המפורטים:

 •  במקרה שתפר את מדיניות הפרטיות (ו/או את תנאי השימוש באתר) או אם תבצע באמצעות האתר פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה. במקרים אלה, תהיה מדטרוניק רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;
 • מדטרוניק תהיה רשאית למסור את מידע לקבלני משנה, בישראל ומחוץ לה, לשם ביצוע פעולות שונות הקשורות להפעלה (לרבות שירותי אירוח), תפעול ושיפור של האתר (לרבות, למען הסר ספק, השירותים בו) ;
 •  לפי דרישת משטרה ו/או אם יינתן צו שיפוטי המורה למדטרוניק למסור את מידע אודותיך לצד שלישי;
 • במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מדטרוניק.
 •  במסגרת העברה חוקית של פעילות מדטרוניק לתאגיד אחר שיפעיל את האתר או חלקים ממנו לרבות במסגרת של עסקת מיזוג, רכישת מניות ו/או נכסים (כולם או חלקם) ו/או פשיטת רגל;

מדטרוניק תהיה רשאית להעביר כל מידע לא מזהה אישית אודותיך שנאסף על ידיה לשותפיה העסקיים (לרבות מפרסמים באתר ו/או באתרים אחרים), על מנת שאלו יתאימו עבורך מודעות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתרי אינטרנט ואפליקציות שונים לתחומי ההתעניינות שלך ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או למקום מגוריך. כמו כן, הנך מסכים בזאת כי שותפיה העסקיים של מדטרוניק (לרבות מפרסמים) יהיו רשאים לאסוף מידע לא מזהה כאמור אודותיך באופן עצמאי.

מה לגבי אבטחת המידע?

מדטרוניק משתמשת באמצעי הגנה סבירים, פיזיים, מנהליים וטכניים, על מנת להגן על המידע מפני אובדן, שימוש לרעה וכן גישה לא מורשית למידע, חשיפתו, שינויו או השמדתו. עליכם לזכור שהעברת מידע באינטרנט אינה מאובטחת באופן מוחלט או נקייה משגיאות

האם יש עקרונות פרטיות נוספים ביחס לאתרי האינטרנט של מדטרוניק?

קישורים -- אתרי האינטרנט שלנו עשויים לכלול קישורים לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי גורמים אחרים. אנו מספקים את הקישורים לנוחותכם, אבל איננו סוקרים אותם, שולטים בהם או מפקחים על מדיניות הפרטיות באתרים אלה. איננו אחראים לתפקוד אתרי אינטרנט המופעלים על ידי צדדים שלישיים או בעניינים אחרים שאתם מנהלים איתם.

אתרי האינטרנט שלנו עשויים גם לכלול קישורים לאתרים אחרים שמפעילה מדטרוניק. מדיניות פרטיות זאת חלה רק על האתר בישראל, וייתכן שמדיניות הפרטיות באתרים אחרים של מדטרוניק במדינות אחרות תהיה שונה. לכן, בכל פעם שאתם לוחצים על קישור מאתר זה ומגיעים לאתר אחר, ואף לאתר אחר המופעל על ידי מדטרוניק, אנו ממליצים לכם לבדוק את מדיניות הפרטיות של האתר.

Cookies -- מדטרוניק עשויה להשתמש באתר בקבצי Cookies לצורך התפעול השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. קבצי Cookies הם קבצי טקסט שאנו מציבים בין קבצי הדפדפן במחשב שלך כשאתה מבקר באתר. קבצי ה-Cookies עשויים להישמר בכונן הקשיח במחשב שלך. המידע שאנו אוספים בעזרת ה-Cookies אינו אישי. אתה חופשי תמיד לסרב לקבל את קבצי ה-Cookies באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן שלך, אולם ייתכן שחלקים מסוימים באתר עשויים לא לפעול כהלכה אם תעשה זאת. ראוי להדגיש שלא נאפשר לחברות צד שלישי להציב Cookies באתרי האינטרנט שלנו.

שירותים של צדדים שלישיים

אנו רשאים להשתמש בתוכנה או בשירותים הנרכשים מאת צדדים שלישיים על מנת לאסוף, לאחסן ו/או לעבד את המידע שנאסף כמפורט לעיל. שירותי צדדים שלישיים כוללים, בין היתר, שירותים בכלי מחקר מסוג Google Analytics המשמש לאיסוף מידע אודות השימוש באתר, כגון תדירות הגלישה באתר, אילו עמודים באתר נצפו על-ידי הגולש, באילו אתרים אחרים ביקרו הגולשים קודם לשימוש באתר. מטרת השימוש במידע שנאסף הינה שימור ושיפור האתר והשירותים הניתנים בו. מדטרוניק אינה משלבת ו/או מאחדת את המידע שנאסף באמצעות השימוש ב- Google Analytics עם מידע המאפשר זיהוי אישי של הגולשים באתר. האפשרות של Google לעשות שימוש ולשתף מידע שנאסף על ידי Google Analytics אודות גולשי האתר כפוף לתנאי השימוש של Google Analytics הזמינים בכתובת http://www.google.com/analytics/terms/us.html ומדיניות הפרטיות של Google הזמינה בכתובתhttp://www.google.com/policies/privacy/.

אשר מדיניות הפרטיות שלהם מופיעה בלינק הבא http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. אנו ממליצים לך לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלה על מנת שתוכל להבין את מדיניות הפרטיות המיושמת בשירותים אלה.

ניתן ללמוד יותר על האופן שבו Google אוספת ומעבדת מידע, במיוחד באמצעותGoogle Analytics בכתובת:http://www.google.com/policies/privacy/partners/. באפשרותך למנוע שימוש בנתונים אודותיך על ידיGoogle Analytics על ידי הורדה והתקנה של הדפדפן Google Analytics Opt-out Browser Add-on  אשר זמין בכתובת: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

איך תצרו קשר עם מדטרוניק?

אנו שואפים לשמור על רשומות מדויקות של המידע שלכם. אם אתם מבחינים שהמידע הנוגע לכם אינו שלם, אינו מדויק או אינו עדכני, או אם יש לכם שאלות או הערות לגבי הצהרת הפרטיות שלנו, אנא פנו אלינו בכתובתנו:

וורלד טרייד קורפורישן רחוב המדע 10

ת"ד 12016 הרצלייה פיתוח 46733

טלפון : 09-9724400

פקס : 09-9724430

אימייל: rs.medtronic-diabetesil@medtronic.com

זכות לעיין, לשנות או למחוק מידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

אם מסיבה כלשהי, אתה מעוניין לעיין, לשנות, לעדכן או למחוק את המידע שנצבר אודותיך, אנא שלח לנו הודעת דואר אלקטרוני עם פירוט בקשתך לכתובת הדוא"ל מעלה ואנו נעשה מאמצים סבירים על מנת למלא את בקשתך.

קטינים

על מנת להשתמש באתר עליך להיות מעל גיל שמונה עשרה (18). היה ובחר גולש שהינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס לעשות שימוש באתר, יראו את שימוש המשתמש הנ"ל כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס החוקי שלו למדיניות הפרטיות. אנו שומרים על זכותנו לבקש הוכחת גיל בכל שלב, באופן שנוכל לוודא שקטינים מתחת לגיל שמונה עשרה (18) אינם משתמשים באתר.